Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET


Kanaal Dessel-Kwaadmechelen
Albertkanaal Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
alle kanalen Kanaal naar Beverlo
Alle kanalen Schelde-Rijnverbinding
Gemeenschappelijke Maas Zuid-Willemsvaart
Kanaal Bocholt-Herentals

Herstelling Gheys
Waterweg Kanaal Dessel-Kwaadmechelen
Bestek WBK-BB5001
Locatie (gemeente, oever) MOL
Projectomschrijving Aanleggen van een nieuwe verharding langs de kaaimuur
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2014/01/27
Vermoedelijke einddatum vermoedelijk juli 2015
Aannemer nv Louis Mols
Werfleider ir. Elke Vanlommel: 011-29 84 00 Toezicht: Stijn Mennen 0495-91 75 68 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

Onderhoudsbestek voor het uitvoeren van werkzaamheden aan jaagpaden en andere wegenis beheerd door nv De Scheepvaart
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0019
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Onderhouds- en herstellingswerken aan jaagpaden en andere wegenis beheerd door nv De Scheepvaart, en dit op diverse locaties en tijdstippen.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2014/04/14
Vermoedelijke einddatum 13/04/2018
Aannemer Grizaco nv
Werfleider Patrick Bobbaers: 0495-91 75 66 Leo D'Huys: 0473-96 90 67 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Hinder en/of eventueel wegomleiding thv de werkzaamheden. Jaagpaden en wegenis kunnen tijdelijk volledig afgesloten worden
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen Hinder verwacht
voor fietsers en voetgangers Hinder en/of eventueel wegomleiding thv de werkzaamheden. Jaagpaden en wegenis kunnen tijdelijk volledig afgesloten worden

Terug naar boven

Bouw van een nieuwe LO afwaarts de Hoogmolenbrug - fase 1
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1057
Locatie (gemeente, oever) SCHOTEN
Projectomschrijving Er wordt een nieuwe oeververdediging gemaakt voor (= aan de waterkant van) de bestaande oeververdediging. Het jaagpad wordt vernieuwd.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/01/05
Vermoedelijke einddatum augustus 2015
Aannemer De Brandt nv
Werfleider ir. Timothy-Wayne Kurvers: 011-29 84 00 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Gemotoriseerd verkeer is hier niet toegelaten, dus geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Tijdelijke hinder (zonder volledige stremming) - beperking vaarsnelheid - aanwezigheid ponton
voor fietsers en voetgangers Fietsers zijn hier niet toegelaten, dus geen hinder

Terug naar boven

Bouw van een nieuwe kaaimuur ten behoeve van Wienerberger te Beerse
Waterweg Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Bestek WBK-BB8017
Locatie (gemeente, oever) BEERSE
Projectomschrijving Bouwen van een nieuwe kaaimuur (151,18 m) en een kaaiplateau (73 x 30 m)
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/04/01
Aannemer Herbosch-Kiere nv
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Tijdens de werken afsluiten van het jaagpad
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Tijdens de werken verboden golfslag te maken
voor fietsers en voetgangers Tijdens de werken afsluiten van het jaagpad

Terug naar boven

Heien van damplanken - zone RO opwaarts brug Vieille Montagne
Waterweg Kanaal naar Beverlo
Bestek WBK-BB6001
Locatie (gemeente, oever) BALEN
Projectomschrijving Heien van 940m nieuwe oever
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/02/16
Vermoedelijke einddatum Startdatum: 1 april 2015 Einde: april 2016
Aannemer Hye nv
Werfleider ir. Jan Goor : 011-29 84 00 Toezicht: Geert Bessemans 0477-58 09 80 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Er is een omleiding voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Miniem, werken uitgevoerd vanaf dijklichaam
voor fietsers en voetgangers Er is een omleiding voorzien

Terug naar boven

Bouw nieuwe rechteroever in de bocht van Merksem
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1042
Locatie (gemeente, oever) ANTWERPEN
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/03/01
Vermoedelijke einddatum begin 2017
Aannemer THV Besix nv / West-Construct nv
Werfleider ing. Kristien Vandormael: 011-29 84 00 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Het gemotoriseerd verkeer zal altijd doorgang kunnen vinden via een omleidingsweg. Tijdens de omschakeling is er mogelijk tijdelijk hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers De fietsers zullen altijd doorgang kunnen vinden via een omleidingsweg

Terug naar boven

Herstellen van duikers langs de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0014
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/04/15
Vermoedelijke einddatum midden 2015
Aannemer Roegiers P. en co nv
Werfleider Toezicht: Agnes Berings 0477-58 10 29 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder/omleiding voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Ponton in de vaargeul
voor fietsers en voetgangers Geen hinder/omleiding voorzien

Terug naar boven

Bouw nieuwe LO afwaarts Hoogmolenbrug - fase 2
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1061
Locatie (gemeente, oever) SCHOTEN
Projectomschrijving 2e herhaling van opdracht WBK-BB1036 Er wordt een nieuwe oeververdediging gemaakt voor (= aan de waterkant van) de bestaande oeververdediging.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/01/12
Vermoedelijke einddatum december 2015
Aannemer De Brandt nv
Werfleider ir. Timothy-Wayne Kurvers: 011-29 84 00 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Gemotoriseerd verkeer is hier niet toegelaten, dus geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Tijdelijke hinder (zonder volledige stremming) - beperking vaarsnelheid - aanwezigheid ponton
voor fietsers en voetgangers Fietsers zijn hier niet toegelaten, dus geen hinder

Terug naar boven

Herbouwen van brug Olen-Hoogbuul
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1019
Locatie (gemeente, oever) OLEN
Projectomschrijving Herbouwen van brug Olen-Hoogbuul
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2014/08/04
Vermoedelijke einddatum eind 2016
Aannemer THV Hye nv - Aelterman bvba
Werfleider ir. Peter Agotha: 011-29 84 00 Toezicht: Christophe Clissen 0475-82 55 23 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) De brug blijft steeds open voor het verkeer, gezien de nieuwe brug naast de bestaande wordt gebouwd. Wel geldt er vanaf midden juni 2015 tot april 2016 een tonnagebeperking. Zwaar verkeer (> 3,5 ton) zal een omleiding moeten volgen. Voor de aansluiting van de wegen op de nieuwe brug werd op de noordelijke oever voorlopige wegenis gelegd om het verkeer door te laten. Op de zuidelijke oever zal steeds één van de twee toegangswegen (Hoogbuul of Moleneinde) open blijven voor het verkeer, er worden lokale omleidingen voorzien.
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Er zal gewerkt worden met een doorvaarthoogtebeperking tijdens de montage van de brug over het Albertkanaal (vanaf Pasen tot september 2015). Er zullen stremmingen voorzien worden tussen zaterdag 22 uur en zondag 22 uur voor het slopen van de brug.
voor fietsers en voetgangers Omwille van de veiligheid worden de jaagpaden tijdens de werken afgesloten. Er is een omleiding voor de fietsers voorzien, Vanaf 5 juni 2015 tot april 2016 zullen de fietsers die over de brug willen rijden enkel het fietspad aan de westelijke kant van de brug (= kant Herentals) kunnen gebruiken,

Terug naar boven

Structurele herstelling aan het jaagpad op linkeroever te Zandhoven
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1079
Locatie (gemeente, oever) ZANDHOVEN
Projectomschrijving Opbreken van de bestaande wegverharding. Plaatsen van een kantopsluiting en aanleggen van een nieuwe steenslagfundering en wegverharding. Aanpassen en afwerken van de bermen.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/09/01
Vermoedelijke einddatum 1 oktober 2015
Aannemer BAM Contractors nv (zetel Betonac)
Werfleider Leo D'Huys: 0473-96 90 67 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Werkzone (= jaagpad tussen het Netekanaal en het bedrijventerrein Beverdonk op linkeroever = t.h.v. Nederviersel) volledig voor alle verkeer afgesloten. Er is een omleiding voorzien.
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Werkzone (= jaagpad tussen het Netekanaal en het bedrijventerrein Beverdonk op linkeroever = t.h.v. Nederviersel) volledig voor alle verkeer afgesloten. Er is een omleiding voorzien.

Terug naar boven

Bouw nieuwe kaaimuur Claesen Beton te Lummen
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1067
Locatie (gemeente, oever) LUMMEN
Projectomschrijving Aan het Albertkanaal wordt de bestaande kaaimuur van het betonbedrijf Claesen verlengd in beide richtingen
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/03/16
Vermoedelijke einddatum september 2015
Aannemer Hye nv
Werfleider Toezicht: Geert Bessemans 0477-58 09 80 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Er wordt signalisatie voor de scheepvaart voorzien
voor fietsers en voetgangers Er wordt een omleiding voorzien

Terug naar boven

Schilderen en herstellen van 9 betonnen bruggen
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0020
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Betonherstellingen uitvoeren en schilderwerken aan 9 bruggen. Nog uit te voeren: Balen-Hoolst, Olmen-dorp, Olmen-Gervoort en 0bis Dessel
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2014/03/31
Vermoedelijke einddatum 1 november 2015
Aannemer Alg. Ond. R. Simons BVBA
Werfleider Patrick Bobbaers: 0495-91 75 66 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Beurtelings verkeer tijdens de werkuren bovenop de brug
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Beurtelings verkeer tijdens de werkuren
voor fietsers en voetgangers Omleiding voorzien

Terug naar boven

Kanaalverbreding Oevel-Punt (rechteroever)
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1031
Locatie (gemeente, oever) GEEL
Projectomschrijving Een nieuwe kaaimuur wordt aangelegd enkele meters landinwaarts. Na afbraak van de oude kaaimuur en duikerconstructies volgen de grond- en baggerwerken. Het jaagpad en een gedeelte v/d toegangsweg tot Edelbeton wordt heraangelegd.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/02/01
Vermoedelijke einddatum medio 2016
Bedrag der werken (raming/aanbesteding) 1.782.363,01 € excl BTW
Aannemer Hye nv
Werfleider ing. Maarten Hermans: 011-29 84 00 Toezicht: Gos Cindy 0492-58 60 24 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) - Jaagpad onderbroken voor de volledige duur van de werken - Hinder op toegangsweg Edelbeton via Lammerdries voor de volledige duur van de werken
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Vanaf 2016: - Ponton aan rechteroever - Baggerwerken rechteroever & vaargeul - Weekendstremming bij afbraak duiker
voor fietsers en voetgangers - Jaagpad: omleiding voorzien voor de volledige duur van de werken (omleiding t,e,m, brug Hoogbuul - Olen)

Terug naar boven

Herstellen van metalen en betonnen damplanken
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0015
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Herstellen van betonnen en metalen damplanken zowel boven als onder de waterspiegel, allen in den droge
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/11/01
Vermoedelijke einddatum 3/11/2017
Aannemer ACOTEC nv
Werfleider ir. Jan Goor : 011-29 84 00 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Ponton : tegen oever gelegen
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

Aanleg van een betonnen kaaiplateau t.b.v. de firma Driessen
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1073
Locatie (gemeente, oever) GENK
Projectomschrijving Aanleg van een betonnen kaaiplateau t.b.v. de firma Driessen
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/02/24
Vermoedelijke einddatum 2e helft augustusi 2015
Aannemer Casters Alg. Ondernemingen
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

Hasselt - Blauwe boulevard - deel DS
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1047
Locatie (gemeente, oever) HASSELT
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/02/01
Aannemer Carmans Wegenbouw nv
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

Ingrepen CS: Winterdijk Negenoord-Booien-Veurzen-Bichterweerd
Waterweg Gemeenschappelijke Maas
Bestek WBK-BB7016
Locatie (gemeente, oever) DILSEN-STOKKEM
Projectomschrijving Verbreden dienstweg op winterdijk Negenoord-Booien-Veurzen + verplaatsen winterdijk Booien. Verbreden dijklichaam Booien-Veurzen-Bichterweerd.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2014/08/01
Vermoedelijke einddatum 31 augustus 2015
Aannemer Hye nv
Werfleider ir. Herman Gielen 011-29 84 00 Toezicht: Erik Nolmans 0477-58 09 74 Erik Conings 0478-20 46 82 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Tijdelijke verwijdering dienstweg op winterdijk Negenoord-Booien-Veurzen. Omleiding wordt voorzien

Terug naar boven

Verhogen van E314-bruggen en Herbouw brug Viversel te Zolder
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1064
Locatie (gemeente, oever) HEUSDEN-ZOLDER
Projectomschrijving Het project is opgesplitst in 7 deelcontracten (afgekort DC). DC 1 (= bouw tijdelijke brug) bestaat uit 2 deelopdrachten (afgekort DO). DC1/DO1 : studiefase tijdelijke brug loopt tot einde november 2015. DC1/DO2 : uitvoering werken verwacht van voorjaar 2016 tot einde 2016. DC2 (= verhoging brug E314 richting Leuven) + DC3 (= sanering brug Leuven) start na DC1 en einde wordt verwacht tegen oktober 2017. DC4 (= verhoging brug E314 richting Genk) start na einde DC2 en DC3 en einde wordt verwacht in 2e helft 2018. Aansluitend zal DC6 starten (= verwijderen tijdelijke brug). DC7 (= herbouw brug Zolder) wordt verwacht klaar te zijn 2e helft 2019.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/05/09
Vermoedelijke einddatum 2e helft 2019
Aannemer Deckx NV Alg. Ond.
Werfleider Toezicht: Stijn Mennen 0495-91 75 68 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Voorlopig geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Voorlopig geen hinder
voor fietsers en voetgangers Voorlopig geen hinder

Terug naar boven

Vervanging van ophaalbrug nr. 11 te Brecht
Waterweg Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Bestek WBK-BB8006
Locatie (gemeente, oever) BRECHT
Projectomschrijving Afbraak bestaande brug, bouwen nieuwe landhoofden, plaatsen nieuwe brug, wegeniswerken, opstellen bedieningsmechanismen van de brug
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/02/01
Vermoedelijke einddatum najaar 2015
Aannemer Hye nv
Werfleider ing. Maarten Hermans: 011-29 84 00 Toezicht: Christophe Clissen: 0475-82 55 23 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Sporadisch hinder mogelijk tijdens afwerking
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Hinder mogelijk tijdens afwerking

Terug naar boven

Onderhoudsbestek alle kanalen
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0010
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Onderhoudswerken aan de oevers verspreid over alle kanalen
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/01/20
Vermoedelijke einddatum januari 2016
Aannemer Hye nv
Werfleider Leo D'Huys: 0473-96 90 67 Patrick Bobbaers: 0495-91 75 66 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) In principe geen hinder, projectafhankelijk omleiding voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Mogelijk plaatselijk beperkte hinder
voor fietsers en voetgangers Het verkeer wordt lokaal omgeleid

Terug naar boven

Renovatie van 2 jaagbruggen
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0022
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Jaagbrug Lommel: beëindigd Jaagbrug Geisteren: start 3e week van september 2015
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/04/09
Vermoedelijke einddatum november 2015
Aannemer Renotec nv
Werfleider Toezicht : Patrick Bobbaers 0495-91 75 66 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen doorvaart mogelijk naar oude arm Neeroeteren
voor fietsers en voetgangers Geisteren: plaatselijk omleiding door Geisteren

Terug naar boven

Betonherstellingen en schilderwerken aan 3 bruggen
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0012
Locatie (gemeente, oever) TURNHOUT, MERKSEM
Projectomschrijving Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten : DC 1 voltooid Albertkanaal : DC 2: Ophaalbrug Groot Dok Merksem: werken starten september 2015 DC 3: Ophaalbrug Klein Dok Merksem - voltooid
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/08/12
Vermoedelijke einddatum DC 1 : voltooid DC 2 : werkzaamheden starten september 2015 DC 3 : voltooid
Aannemer De Medts NV
Werfleider Toezicht : Patrick Bobbaers 0495-91 75 66 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) DC 1 : voltooid DC 2 : momenteel geen hinder. Hinder vanaf september 2015 gedurende 35 werkdagen, omleiding voorzien DC 3 : omleiding voorzien 03/06/2014 - 06/06/2014
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) DC 1 : voltooid DC 2 : momenteel geen hinder DC 3 : voltooid
voor fietsers en voetgangers DC 1 : voltooid DC 2 : momenteel geen hinder. Hinder vanaf september 2015 gedurende 35 werkdagen, omleiding voorzien DC 3 : omleiding voorzien 03/06/2014 - 06/06/2014

Terug naar boven

Bouw nieuwe linkeroever thv brug Oevel-Punt
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1063
Locatie (gemeente, oever) GEEL/WESTERLO
Projectomschrijving Een nieuwe kaaimuur wordt aangelegd in het verlengde van de RORO-kaai. Het jaagpad en de spoorlijn worden rechtgetrokken. Na afbraak van de oude kaaimuur en duikerconstructies volgen de grond- en baggerwerken voor het verwijderen van de vernauwing.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/04/01
Vermoedelijke einddatum eind 2016
Aannemer Hye nv
Werfleider ing. Maarten Hermans: 011-29 84 00 Toezicht: Gos Cindy 0492-58 60 24 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Jaagpad onderbroken vanaf september 2015 tot einde der werken
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) - Ponton aan linkeroever (2e helft 2016) - Baggerwerken linkeroever (2e helft 2016)
voor fietsers en voetgangers - Jaagpad : omleiding voorzien vanaf september 2015 tot einde der werken (omleiding t.e.m. brug Olen - Hoogbuul)

Terug naar boven

Vlottend geleidewerk voor fietsveer te Uikhoven
Waterweg Gemeenschappelijke Maas
Bestek WBK-BB7007
Locatie (gemeente, oever) MAASMECHELEN
Projectomschrijving Plaatsen geleidingspalen en vlottende steiger + uitdiepen vaargeul t.h.v. veerstoep DC1 : aanvang 01/06/2014 : beëindigd DC2 : aanvang 06/11/2014 : verdiepen zomerbed - 2014 - schorsing tot na winterperiode
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2014/06/01
Vermoedelijke einddatum 31 augustus 2015
Aannemer Hye nv
Werfleider ir. Herman Gielen: 011-29 84 00 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Geen hinder: plaatsing buiten seizoen voetveer en geen impact op kayaktoerisme. Mei - juni: tijdelijke steiger en uitstapplaats voetveer

Terug naar boven

Vernieuwen cilinderschuiven te Hasselt, Diepenbeek en Genk
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1024
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving werkzaamheden: DC 1: werkzaamheden in het atelier zijn beëindigd DC 2: middensluis Hasselt DC 3: noordersluis Hasselt DC 4: middensluis Diepenbeek DC 5: noordersluis Diepenbeek DC 6: middensluis Genk DC 7: noordersluis Genk
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/04/01
Vermoedelijke einddatum niet gekend
Aannemer THV Roegiers - Egemin - Kruibeke
Werfleider ir. Elke Vanlommel: 011-29 84 00 Toezicht: Geert Bessemans 0477-58 09 80 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Voorlopig geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Voorlopig geen hinder
voor fietsers en voetgangers Voorlopig geen hinder

Terug naar boven

Herstellen van stabiliteit dijklichaam te Retie, Arendonk, Rijkevorsel, Schoten en Brecht
Waterweg Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Bestek WBK-BB8015
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Herstellen stabiliteit oever door heien nieuwe damplanken DC 1: Retie en Arendonk - aanvang 1/02/2014 DC 2: Rijkevorsel, Brecht en Schoten - beëindigd
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/10/21
Vermoedelijke einddatum juni 2016
Aannemer Hye nv
Werfleider Toezicht DC 1: Agnes Berings 0477-58 10 29 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) DC1 : Omleiding voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) DC1 : Ponton in vaargeul
voor fietsers en voetgangers DC1 : Omleiding voorzien

Terug naar boven