Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET


Albertkanaal Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
alle kanalen Zuid-Willemsvaart

Herbouwen brug Viersel te Zandhoven
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1016
Locatie (gemeente, oever) ZANDHOVEN
Projectomschrijving Bestaande brug vervangen door een brug van het generieke type
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/02/15
Vermoedelijke einddatum eind oktober 2014
Aannemer Herbosch-Kiere nv
Werfleider ir. Stefan Sablon: 011-29 84 00Toezicht: ing. Femke Verheyen: 0492-58 60 25Nico Jamro: 0495-91 75 67 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) De brug wordt voor alle verkeer gesloten gedurende 10 maanden vanaf 16 september 2013 tot en met 10 juli 2014. Gedurende deze periode wordt een omleiding ingesteld voor alle verkeer
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Het scheepvaartverkeer wordt 4 maal gestremd gedurende 24 uur, respectievelijk voor de afbraak van de bestaande brug, het aanleveren van de stalen brugdelen op het montageterrein, het invaren van de nieuwe brug en het ontkisten van het brugdek. Alle stremmingen vallen tussen zaterdag 22 uur en zondag 22 uur
voor fietsers en voetgangers De jaagpaden op beide oevers zijn afgesloten vanaf 15/03/2013 tot einde der werken. Er worden omleidingen voor fietsers voorzien

Terug naar boven

Aanpassen bruggen benedensluishoofden Diepenbeek, Hasselt, Kwaadmechelen en Olen
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1008
Locatie (gemeente, oever) MEERHOUT/KWAADMECHELEN
Projectomschrijving Vergroten van de doorvaarthoogte : Diepenbeek : beëindigd Hasselt : beëindigd Kwaadmechelen : aanvangsdatum 27/05/2013 Olen : aanvangsdatum nog te bepalen
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/03/19
Vermoedelijke einddatum Kwaadmechelen: 12/12/2013
Aannemer Betonac nv
Werfleider Toezicht: Stijn Mennen 0495-91 75 68 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Deelcontract 3 (Kwaadmechelen) : Geen doorgang voor personenwagens en vrachtwagens
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Deelcontract 3 (Kwaadmechelen) : 2 weken volledige stremming
voor fietsers en voetgangers Deelcontract 3 (Kwaadmechelen) : Geen hinder

Terug naar boven

Betonherstellingen en schilderwerken aan 3 bruggen
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0012
Locatie (gemeente, oever) TURNHOUT, MERKSEM
Projectomschrijving Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten : DC 1 (aanvang 12/08/2013) Albertkanaal : DC 2: Ophaalbrug Groot Dok Merksem: vervangen van de aanwezige slijtlaag, werkzaamheden op 24 en 25/08/2013 DC 3: Ophaalbrug Klein Dok Merksem: aanvang 21/10/2013
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/08/12
Vermoedelijke einddatum DC 1 : 09/09/2013 DC 2 : 25/08/2013 DC 3 : 03/12/2013
Aannemer De Medts NV
Werfleider Toezicht : Patrick Bobbaers 0495-91 75 66 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) DC 1 : Geen hinder DC 2 : Weekend 24 en 25/08/2013 DC 3 : Geen hinder, omleiding voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) DC 1 : Het scheepvaartverkeer zal tijdens de werken slechts gedeeltelijk gestremd worden DC 2 : Weekend 24 en 25/08/2013 DC 3 : Stremming gedurende één weekend
voor fietsers en voetgangers DC 1 : Omleidingsweg er is signalisatie voorzien DC 2 : Weekend 24 en 25/08/2013 DC 3 : Geen hinder, omleiding voorzien

Terug naar boven

Vernieuwen cilinderschuiven te Hasselt, Diepenbeek en Genk
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1024
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving werkzaamheden: DC 1: in het atelier DC 2: middensluis Hasselt DC 3: noordersluis Hasselt DC 4: middensluis Diepenbeek DC 5: noordersluis Diepenbeek DC 6: middensluis Genk DC 7: noordersluis Genk
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/04/01
Vermoedelijke einddatum 01/04/2017
Aannemer THV Roegiers - Egemin - Kruibeke
Werfleider ir. Elke Vanlommel: 011-29 84 00 Toezicht: Geert Bessemans 0477-58 09 80 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

Structurele herstelling oeverconstructie (metalen damplanken) R.O. te Lanklaar
Waterweg Zuid-Willemsvaart
Bestek WBK-BB3004
Locatie (gemeente, oever) DILSEN-STOKKEM
Projectomschrijving Uitbreken en vernieuwen oever, jaagpad heraanleggen. Aanvang DC 1 : 01/08/2013 Aanvang DC 2 : nader te bepalen
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/08/01
Vermoedelijke einddatum DC 1 : zomer 2014 DC 2 : zomer 2014
Aannemer Herbosch-Kiere nv
Werfleider Toezicht: Erik Nolmans 0477-58 09 74 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) DC 1: Jaagpad afgesloten DC 2: Jaagpad afgesloten
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) DC 1 : Ponton aan de rechteroever (vanaf 01/09/2013) DC 2 : Ponton aan de rechteroever (vanaf 01/09/2013)
voor fietsers en voetgangers DC 1 : Jaagpad afgesloten, omleiding volgens fasering DC 2 : Jaagpad afgesloten, omleiding volgens fasering

Terug naar boven

Verbreding Albertkanaal thv brug Briegden
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1011
Locatie (gemeente, oever) LANAKEN
Projectomschrijving Bouwen van nieuwe oevers met inbegrip van het grondwerk (droog en nat) voor het verbreden van het kanaal
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/10/26
Vermoedelijke einddatum 31/12/2013
Aannemer Roegiers P. en co nv
Werfleider Toezicht: Valentin Nassen 0477-58 09 58 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Golfslag vermijden. Werken oevers.
voor fietsers en voetgangers Jaagpad afgesloten, lokale omleiding

Terug naar boven

Herbouwen van brug Maaseik Solt
Waterweg Zuid-Willemsvaart
Bestek WBK-BB3001
Locatie (gemeente, oever) MAASEIK
Projectomschrijving Vervangen van de naoorlogse baileybrug door een nieuwe boogbrug
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/07/30
Vermoedelijke einddatum februari 2014
Aannemer Aelterman bvba
Werfleider Toezicht: Geert Bessemans 0477-58 09 80 Erik Nolmans 0477-58 09 74 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Verkeer over de brug onderbroken voor de duur der werken, tijdelijke omlegging van de N721 over de brugopritten
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) 1 weekend onderbreking + 1 werkdag voor invaren 1 week voor afbraakwerken
voor fietsers en voetgangers Omlegging via fietsknooppunten

Terug naar boven

Herstellen oevers E10-plas en plaatsen bolders in het derde district
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0011
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Herstellen oevers E10-plas (Brecht) en plaatsen bolders in het derde district (Olen) vervangen verharding militaire kaaimuur (Herentals)
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/09/20
Vermoedelijke einddatum maart 2014
Aannemer Herbosch-Kiere nv
Werfleider Toezicht: Agnes Berings 0477-58 10 29 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen/omleiding voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Omleiding voorzien

Terug naar boven

Betonherstellingen aan 4 bruggen
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0007
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Uitvoeren van schilderwerken en betonherstellingen aan 4 bruggen. Waarvan 2 bruggen afgewerkt. Nog uit te voeren : Brug Mol Gompel : beëindigd Brug Rotem : mei t/m november
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/05/23
Vermoedelijke einddatum Brug Rotem: 30/11/2013
Aannemer Jansens nv
Werfleider Patrick Bobbaers: 0495-91 75 66 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Rijweg gedeeltelijk afgesloten, beurtelings verkeer met verkeerslichten
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Tijdelijk halve vaargeul niet beschikbaar tijdens de werken
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

EM-voorzieningen wachthaven Wijnegem
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1043
Locatie (gemeente, oever) WIJNEGEM
Projectomschrijving Het leveren en plaatsen van allerhande (elektromechanische) aanhorigheden (energieboxen, camerabewaking, betaalautomaten, communicatiezuilen) op de rechteroever v/h Albertkanaal te Wijnegem in de wachthaven tussen de Turnhoutsebaanbrug en de Houtlaanbrug
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/05/06
Vermoedelijke einddatum eind 2013
Aannemer Fabricom NV - Aartselaar
Werfleider ir. Peter Agotha: 011-29 84 00 Toezicht: Davy Vanbroekhoven 0495-90 51 30 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Tijdens het leveren en plaatsen van de (elektromechanische) aanhorigheden zal het jaagpad in deze zone onderbroken worden voor doorgaand verkeer
voor fietsers en voetgangers Tijdens het leveren en plaatsen van de (elektromechanische) aanhorigheden zal het jaagpad in deze zone onderbroken worden voor doorgaand verkeer

Terug naar boven

Herstellen van stabiliteit dijklichaam te Beerse, Turnhout en Sint-Lenaerts
Waterweg Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Bestek WBK-BB8012
Locatie (gemeente, oever) BRECHT
Projectomschrijving Herstellen van de oever door het heien van een nieuwe oever met metalen damplanken
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/05/01
Vermoedelijke einddatum maart 2014
Aannemer West Construct nv
Werfleider Toezicht: Christophe Clissen 0475-85 55 23 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Turnhout en Sint-Lenaerts: geen hinder Beerse: op openbare weg de vereiste signalisatie
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Drijvende stelling heiwerken Ponton in vaargeul
voor fietsers en voetgangers Omleiding voorzien

Terug naar boven

Hasselt - Blauwe boulevard - deel DS
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1047
Locatie (gemeente, oever) HASSELT
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/02/01
Aannemer Carmans Wegenbouw nv
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

Aanleggen van een kade met plateau t.b.v. TOP Meerhout - Albema en BBC
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1034
Locatie (gemeente, oever) MEERHOUT
Projectomschrijving Aanleggen van een kade met plateau in 2 fases Aanvang DC 1: 16/04/2012 - beëindigd Aanvang DC 2: 01/08/2013
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/04/16
Vermoedelijke einddatum augustus 2014
Aannemer Herbosch-Kiere nv
Werfleider ing. Maarten Hermans: 011-29 84 00 Toezicht: Cindy Gos 0492-58 60 24 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) DC 2 : Jaagpad afgesloten
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) DC 2 : Weinig hinder : ponton aan de rechteroever (tijdelijk & buiten vaargeul)
voor fietsers en voetgangers DC 2 : Jaagpad definitief afgesloten, omleiding voorzien

Terug naar boven

Herbouw brug Oelegem I
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1007
Locatie (gemeente, oever) RANST
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/02/13
Vermoedelijke einddatum najaar 2014
Aannemer Roegiers P. en co NV
Werfleider ir. Peter Agotha: 011-298 400 Toezicht: Jan Beckers: 0475-55 99 15 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Er wordt hinder verwacht (beurtelings verkeer, geregeld door verkeerslichten) tijdens de wegenwerken voor de opritten van de brug (half oktober 2013 - januari 2014)
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Er zal hinder zijn bij: - het ontkisten van de brug (midden oktober 2013) - het afbreken van de oude brug (midden december 2013)
voor fietsers en voetgangers Er wordt hinder verwacht (oversteken naar andere kant) tijdens de wegenwerken voor de opritten van de brug (half oktober 2013 - januari 2014)

Terug naar boven

Herbouwen van brug Olen-Hoogbuul
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1019
Locatie (gemeente, oever) OLEN
Projectomschrijving Herbouwen van brug Olen-Hoogbuul
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2014/04/01
Aannemer THV Hye nv - Aelterman bvba - Zwijndrecht
Werfleider ir. Stefan Sablon: 011-29 84 00 Toezicht: ing. Femke Verheyen: 0492-58 60 25 Agnes Berings: 0477-58 10 29 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) De brug blijft steeds open voor het verkeer, gezien de nieuwe brug naast de bestaande wordt gebouwd. Voor de aansluiting van de wegen op de nieuwe brug wordt op de noordelijke oever een voorlopige wegenis gelegd om het verkeer door te laten. Op de zuidelijke oever zal steeds één van de twee toegangswegen (Hoogbuul of Moleneinde) open blijven voor het verkeer, er worden lokale omleidingen voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Er zullen stremmingen voorzien worden tussen zaterdag 22 uur en zondag 22 uur voor het lossen van de brugdelen op de werf, het ontkisten van het brugdek en het slopen van de brug. Voor de montage van de brug komt één stremming van zaterdag 14 uur tot zondag 22 uur
voor fietsers en voetgangers Omwille van veiligheid worden de jaagpaden tijdens de werken afgesloten. Er wordt een omleiding voor de fietsers voorzien

Terug naar boven

Bouw nieuwe duiker van de "Puntloop"
Waterweg Albertkanaal
Bestek DSW-05-24
Locatie (gemeente, oever) WESTERLO/GEEL
Projectomschrijving In het kader van de toekomstige werken aan de brug in de N19 over het AK enerzijds en de herinrichting van de Puntloop/Beylevennenloop anderzijds wordt de bestaande duiker van de Puntloop herbouwd
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2008/06/24
Vermoedelijke einddatum november 2013
Aannemer Herbosch-Kiere nv
Werfleider Toezicht: Leo D'Huys: 0473-96 90 67 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder verwacht
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder verwacht
voor fietsers en voetgangers Het jaagpad op rechteroever wordt afgesloten. Een omleiding voor fieters en voetgangers is voorzien.

Terug naar boven

Verhogen brug E34 te Ranst
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1041
Locatie (gemeente, oever) RANST
Projectomschrijving DC 1: verhogen brug richting Antwerpen DC 2: verhogen brug richting Eindhoven DC 2 start pas als DC 1 klaar is
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/08/05
Vermoedelijke einddatum DC 1: april 2014 DC 2: voorjaar 2015
Aannemer THV CEI-De Meyer - Betonac
Werfleider Toezicht: Jan Beckers 0475-55 99 15 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Het verkeer zal in beide richtingen op 2 x 2 versmalde rijstroken mogelijk blijven. Via doorsteken zal het verkeer op 1 brug worden gebracht
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Omleiding voor fietsers op jaagpad

Terug naar boven

Herbouwen brug Meerhout-Veedijk
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1037
Locatie (gemeente, oever) MEERHOUT
Projectomschrijving Bestaande brug vervangen door een brug van het generieke type
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/10/15
Vermoedelijke einddatum 31/12/2014
Aannemer Herbosch-Kiere nv
Werfleider ir. Stefan Sablon: 011-29 84 00 Toezicht: ing. Femke Verheyen : 0492-58 60 25 Gos Cindy: 0492-58 60 24 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Onderbreking van de brug voor alle verkeer gedurende 10 maanden. Er wordt een omleiding ingesteld tijdens deze onderbreking
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) 5 stremmingen van al het scheepvaartverkeer tijdens de duur van de werken, voor de afbraak van de bestaande brug, het lossen van de brugdelen op het montageterrein, de montage van de nieuwe brug en het ontkisten van het brugdek De stremmingen vallen steeds tussen zaterdagavond 22u en zondagavond 22u (buiten bedieningstijden van de sluizen)
voor fietsers en voetgangers De jaagpaden worden t.h.v. de brug afgesloten omwille van veiligheid. Zolang wordt een omleiding voor fietsers voorzien

Terug naar boven

Bouw nieuwe rechteroever tss. de spoorbruggen en de Noorderlaanbruggen
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1036
Locatie (gemeente, oever) ANTWERPEN
Projectomschrijving Er wordt een nieuwe oeververdediging gemaakt voor (= aan de waterkant van) de bestaande oeververdediging. Het jaagpad wordt vernieuwd.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/09/02
Vermoedelijke einddatum Juli 2014
Aannemer De Brandt nv
Werfleider ir. Peter Agotha: 011-29 84 00 Toezicht: Davy Vanbroekhoven 0495-90 51 30 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Beperkte, tijdelijke hinder (bv. uitwijken bij het aanbrengen van de ankers)
voor fietsers en voetgangers Voor de fietsers wordt een tijdelijke doorgaande route aangelegd aan de landkant van de rijweg

Terug naar boven

Bouw nieuwe linkeroever te Wijnegem en Van Wellen
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1023
Locatie (gemeente, oever) WIJNEGEM
Projectomschrijving Vernieuwen van de bestaande oever
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/05/21
Vermoedelijke einddatum Pasen 2014
Aannemer Roegiers P. en co nv
Werfleider ir. Peter Agotha: 011-29 84 00 Toezicht: Davy Vanbroekhoven 0495-90 51 30 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder (geen doorgaande route)
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder (werken buiten de vaargeul)
voor fietsers en voetgangers Geen hinder (geen fietsroute)

Terug naar boven

Monitoring bestrijding wateroverlast te Grobbendonk en Zandhoven
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1038
Locatie (gemeente, oever) ZANDHOVEN
Projectomschrijving Monitoring bestrijding wateroverlast te Grobbendonk en Zandhoven
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/01/01
Vermoedelijke einddatum 31/12/2014
Aannemer Smet - G.W.T. nv
Werfleider Toezicht: Maurice Van den Vonder 0478-55 70 44 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

Onderhoudsbestek alle kanalen
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0010
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Onderhoudswerken verspreid over alle kanalen
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2012/01/20
Vermoedelijke einddatum januari 2016
Aannemer Hye nv
Werfleider Leo D'Huys: 0473-96 90 67 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) In principe geen hinder, projectafhankelijk omleiding voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Mogelijk plaatselijk beperkte hinder
voor fietsers en voetgangers Het vervoer wordt lokaal omgeleid

Terug naar boven

Albertkanaal: Gemeenten Ham en Olen: Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-09-28
Locatie (gemeente, oever) HAM
Projectomschrijving Het bouwen van een pompinstallatie en waterkrachtcentrales thv sluizen te Ham en Olen Ham: beëindigd Aanvangsdatum Olen : 19/03/2012 - bedrag investering : € 6.564.087,47
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2010/09/20
Vermoedelijke einddatum Olen : voorjaar 2014
Bedrag der werken (raming/aanbesteding) 6.125.792,87
Aannemer Thv Fabricom-Hye
Werfleider ing. Kathleen Moësse: 011-29 84 00 Toezicht: Davy Vanbroekhoven: 0495-90 51 30 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Jaagpad is afgesloten. Fietsers dienen omleiding te volgen

Terug naar boven

Herstellen van stabiliteit dijklichaam te Retie, Arendonk, Rijkevorsel, Schoten en Brecht
Waterweg Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Bestek WBK-BB8015
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving Herstellen stabiliteit oever door heien nieuwe damplanken
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/10/21
Vermoedelijke einddatum eind 2014
Aannemer Hye nv
Werfleider Toezicht: Christphe Clissen 0475-82 55-23 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Omleiding voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Ponton in vaargeul
voor fietsers en voetgangers Omleiding voorzien

Terug naar boven

Vervanging van ophaalbrug nr. 11 te Brecht
Waterweg Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Bestek WBK-BB8006
Locatie (gemeente, oever) BEERSE
Projectomschrijving Afbraak bestaande brug, bouwen nieuwe landhoofden, plaatsen nieuwe brug, wegeniswerken, opstellen bedieningsmechanismen van de brug
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/02/01
Vermoedelijke einddatum begin 2014
Aannemer Hye nv
Werfleider ing. Maarten Hermans: 011-29 84 00 Toezicht: Christophe Clissen: 0475-82 55 23 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Omleiding van half augustus tot half december 2013
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Scheepvaartonderbreking tijdens één weekend bij het plaatsen van de nieuwe brug
voor fietsers en voetgangers Oversteken via een ponton blijft mogelijk tijdens de werken

Terug naar boven

Herstellen van duikers langs de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart
Waterweg alle kanalen
Bestek WBK-BB0014
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/04/15
Vermoedelijke einddatum eind 2014
Aannemer Roegiers P. en co nv
Werfleider Toezicht: Agnes Berings 0477-58 10 29 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder/omleiding voorzien
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Ponton in de vaargeul
voor fietsers en voetgangers Geen hinder/omleiding voorzien

Terug naar boven