Brugverhoging in Zutendaal

Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de N730 in Zutendaal.

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Dijkstraat).

Bij de heraanleg van de N730 (Bilzerweg) wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden. Op de linkeroever (zijde Munsterbilzen) worden de fietspaden langs de N730 (Bilzerweg) verbonden met het jaagpad door middel van een dubbelrichtingsfietspad over het oostelijk talud van de gewestweg. Ter hoogte van de aansluiting op de fietspaden van de N730 (Bilzerweg) komt er een beveiligde fietsoversteek door middel van een middengeleider.

Op de rechteroever (zijde Zutendaal) wordt er geen afzonderlijke fietsverbinding tussen de fietspaden langs de N730 (Bilzerweg) en het jaagpad voorzien. De fietsers kunnen hier gebruik maken van de Dijkstraat. Aan de aansluiting van de Dijkstraat op de N730 (Bilzerweg) wordt een fietsoversteek aangebracht. De bestaande voldoende brede middenberm wordt gebruikt als geleider, zodat de fietser hier veilig de gewestweg in twee ‘etappes’ kan oversteken.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start van de werken wordt immers ten vroegste in 2017 voorzien.

Het staat echter vast dat de N730 bij de bouw van de brug meerdere maanden onderbroken zal zijn. Voor alle verkeer wordt er een omleiding via de N750 – Oosterring => N702 – Henri Fordlaan => Taunusweg ingesteld.

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering, omleidingen en alternatieve verbinding over het Albertkanaal.