Wat houden de werken in?

De huidige brug wordt vervangen door een nieuwe brug (geen generieke brug maar een specifiek ontwerp voor deze locatie) De brug krijgt 2 x 2 rijstroken en ruimte voor een tram. Er komen vrijliggende fiets- en voetpaden

De huidige brug heeft een vrije hoogte van 6,82m en moet verhoogd worden tot 9,10m.
Het Albertkanaal wordt hier verbreed van van 48m naar 63m.

Vandaag bestaat de Theunisbrug uit twee betonnen bruggen: een oostelijk en een westelijk deel. De nieuwe Theunisbrug bestaat uit drie stalen bruggen: twee wegbruggen met telkens twee rijbanen en een afzonderlijke trambrug.

Huidige brugprofiel

Nieuwe brugprofiel

Minder hinder aspecten:

Om de hinder in de regio te beperken zullen de werken voor de herbouw van de Theunisbrug pas beginnen nadat de nieuwe brug van den Azijn in gebruik is genomen. Richtdatum is begin 2018. Ook tijdens de herbouw van de Theunisbrug gaat alle aandacht naar minder hinder. Zo zal er, behoudens erg korte periodes, altijd weg- en tramverkeer mogelijk blijven, weliswaar met een tijdelijke beperking van het aantal rijstroken (2x1 rijstroken tijdens de werken). Om dit mogelijk te maken wordt de brug gefaseerd gebouwd. Eerst wordt een nieuwe wegbrug en trambrug gebouwd aan de oostelijke zijde van de bestaande brug. Tramverkeer en wegverkeer (2 x 1 rijstrook) verlopen vervolgens via de nieuwe bruggen, waarna de bestaande bruggen volledig worden afgebroken om plaats te maken voor een tweede nieuwe wegbrug.  Begin 2020 zou het project klaar zijn.

Fasering op hoofdlijnen:

 1. Aan de oostelijke zijde van de bestaande bruggen wordt eerst een nieuwe brug gebouwd voor het wegverkeer (2x1 rijbaan)
   
 2. Vervolgens wordt een deel van de betonnen oostelijke brug afgebroken (de tramlijn blijft in deze fase behouden).
   
 3. In de vrijgekomen ruimte wordt een nieuwe trambrug gebouwd en de tramlijn wordt omgezet;
   
 4. Vervolgens wordt al het wegverkeer omgeleid via de nieuwe oostelijke wegbrug (tijdelijk van 2x2 naar 2x1);
   
 5. De resterende betonnen brug wordt afgebroken;
   
 6. In de vrijgekomen ruimte wordt een nieuwe brug gebouwd voor het wegverkeer (2x1 rijbaan - rijrichting Sportpaleis);

Timing: 2018-2020