Brugverhoging in Stokrooie

Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de N729 (Stokrooieweg) in Stokrooie.

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt langs (stroomopwaarts – ten Oosten) de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Kuilbergstraat / Goorstraat).

De N729 wordt vervolgens heraangelegd naar de nieuwe inplanting van de Brug. Hierbij wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.

Op de linkeroever wordt de bestaande as van de Berkerwinningstraat opgeschoven in zuidelijke richting zodat de straat met een acceptabele helling kan worden aangesloten op de N729 (Stokrooieweg). Op de N729 (Stokrooieweg) wordt een linksafslagstrook naar de Berkerwinnigstraat voorzien. De Berkerwinningstraat krijgt verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Hierlangs wordt de fietsverbinding tussen de N729 (Stokrooieweg) en het jaagpad aan de oostzijde van de N729 (Stokrooieweg) gerealiseerd. Ten westen van de N729 (Stokrooieweg) wordt een dubbelrichting fietstoerit voorzien tussen het jaagpad en de N729 (Stokrooieweg). Ten zuiden van het kruispunt N729 (Stokrooieweg) met de Berkerwinningstraat komt er een beveiligde oversteekplaats voor fietsers (een middengeleider). Aan beide zijden van de brug komt er een trap met een fietsgoot die de fietspaden langs de N729 (Stokrooieweg) verbindt met de jaagpaden.

Op de rechteroever worden de Goorstraat en de Kuilbergstraat over een beperkte lengte heraangelegd en aan beide zijden van de brug door middel van een T-aansluiting aangesloten op het jaagpad met een plateauconstructie. Op het jaagpad wordt gemengd verkeer voorzien tussen de aansluiting van de Kuilbergstraat en de aansluiting van de Goorstraat. Aan elke zijde van de N729 (Stokrooieweg) komt er een dubbelrichting fietstoerit en een trap met fietsgoot tussen het jaagpad en de N729 (Stokrooieweg). Aan de bushalten op de aanloophelling van de N729 (Stokrooieweg) komen schuilhuisjes. Ten zuiden van de bushalten  wordt een voetgangersoversteek voorzien.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start der werken is immers pas ten vroegste 2017 voorzien.

Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe brug blijft de verbinding over de N729 (Stokrooieweg) beschikbaar over de bestaande brug, de nieuwe brug wordt er immers naast gebouwd. Beperkte hinder voor het verkeer door de werkzaamheden valt echter niet uit te sluiten. Tijdens het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de bestaande infrastructuur zal de verbinding voor het verkeer over de N729 (Stokrooieweg) voor een beperkte periode worden onderbroken en omgeleid.

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering, te verwachten hinder en omleidingen.