Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Scheepvaartstraat).

De aansluiting van de Scheepvaartstraat ter hoogte van de brug (richting Tervant) zal worden afgesloten. Er wordt vanaf de Scheepvaartstraat een nieuwe weg (dubbelrichting) aangelegd onder de brug met een aansluiting op de Beverlosesteenweg ter hoogte van de parking van het kerkhof.

Bij de heraanleg van de Beverlosesteenweg blijft het huidige 2x1 rijstrokenprofiel behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden. Op de rechteroever (zijde Beringen / Beverlo) wordt het fietspad langs de oostzijde van de Beverlosesteenweg verbonden met het jaagpad door middel van een dubbelrichtingsfietspad over het oostelijk talud van de weg. Het fietspad langs de westzijde van de Beverlosesteenweg wordt verbonden met het jaagpad via de Schipperstraat.

Op de linkeroever (zijde Paal) wordt er geen afzonderlijke fietsverbinding tussen de fietspaden langs de Beverlosesteenweg en het jaagpad voorzien. De fietsers kunnen hier gebruik maken van de Scheepvaartstraat.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start van de werken wordt immers ten vroegste in 2018 voorzien.

Het staat echter vast dat de Beverlosesteenweg bij de bouw van de brug meerdere maanden onderbroken zal zijn. Voor het lokaal verkeer wordt er een omleiding via de Industrieweg => N29 – Paalsesteenweg => N72 – Kasteletsingel => Nijverheidstraat => Kruisbaan ingesteld.

Het bovenlokale verkeer dat aankomt op complex 25 wordt doorverwezen naar complex 25A, vervolgens via de N73, richting Zeventig Zillenweg en Zuidstraat naar de N72 in Beverlo.

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering, omleidingen en alternatieve verbinding over het Albertkanaal.