Brugverhoging in Herentals (Lierseweg)

Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de N13 Lierseweg in Herentals.

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 16,10 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor de jaagpaden.

Bij de heraanleg van de N13 (Lierseweg) wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Naast de rijweg komen er vrijliggende fietspaden. Aan de zuid-oostzijde van de weg is dit een dubbelrichtingfietspad, aan de noord-westzijde een enkelrichtingsfietspad.

Het kruispunt van de N13 (Lierseweg) met Rietbroek wordt aangepast met de nodige voorsorteerstroken in functie van het verkeer dat naar Rietbroek afslaat. Ten westen van dit kruispunt wordt een beveiligde fietsoversteek voorzien.

Ook het kruispunt van de N13 (Lierseweg) met De Beukelaar-Pareinlaan wordt aangepast. Ten zuiden van het kruispunt komt er een beveiligde fietsoversteek met middengeleider.

Op linkeroever is het jaagpad vanaf de N13 (Lierseweg) bereikbaar via Rietbroek, op rechteroever loopt de verbinding tussen de N13 (Lierseweg) en het jaagpad via De Beukelaer-Pareinlaan.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start van de werken wordt immers ten vroegste in 2017 voorzien.

Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe brug blijft de verbinding over de N13 (Lierseweg) beschikbaar over een tijdelijke brug. Beperkte hinder voor het verkeer door de werkzaamheden valt echter niet uit te sluiten. In functie van het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de bestaande infrastructuur en in functie van het verplaatsen van de tijdelijke brug naar de definitieve locatie zal de verbinding voor alle verkeer over de N13 (Lierseweg) voor een beperkte periode worden onderbroken en omgeleid

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering, omleidingen en alternatieve verbinding over het Albertkanaal.