Brugverhoging in Kwaadmechelen - Zwartenhoek

Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de N141 (Staatsbaan) in Kwaadmechelen (Zwartenhoek).

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt langs (stroomopwaarts - ten oosten van) de huidige brug gebouwd. Hierdoor blijft de hinder tijdens de werken grotendeels beperkt tot het aanpassen van de aansluitingen aan de nieuwe brug. De brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Vertjensstraat) en op de linkeroever een reservatiezone voor goederenspoor.

De N141 (Staatsbaan) wordt daarna heraangelegd om aan te sluiten bij de brug. Het huidige 2x1 rijstrokenprofiel wordt behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden. De aansluitingen van de Sluisstraat, de Dijkstraat en de Vertjenstraat op de N141 (Staatsbaan) in de directe omgeving van de brug verdwijnen net als de aansluiting van de Zwartenhoekstraat op de Vertjenstraat nabij het Albertkanaal. Bij de herinrichting van het specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein ‘Zwartenhoek’ vervalt de Sluisstraat. De Dijkstraat, ten noorden van de Veldhovenstraat, wordt doodlopend en krijgt ter hoogte van de laatste bebouwing een keerpunt. Het bestaande profiel van de Vertjensstraat blijft behouden en de straat wordt enkel onder de N141 (Staatsbaan) doorgetrokken zodat het doodlopende deel van deze straat aangesloten blijft.

Op de rechteroever wordt een verbinding voorzien voor de functionele fietsroute van de N141 (Staatsbaan) en deze langs het jaagpad door middel van afzonderlijke fietstoeritten (dubbelrichtingsfietspaden) over de taluds van de N141 (Staatsbaan) aan weerszijden van de gewestweg. De fietstoerit aan de oostzijde is ook geschikt als calamiteitenrouten voor de hulpdiensten als  de toegang van de N141 (Staatsbaan) naar de Vertjenstraat via de Zwartenhoekstraat geblokkeerd zou zijn. Doordat het jaagpad plaatselijk samenvalt met de Vertjenstraat zal er over deze zone een gemengd gebruik van gemotoriseerd verkeer en fietsers zijn.

Zowel op linker- als op rechteroever komen er aan beide zijden van de brug trappen met een fietsgoot die de fietspaden langs de N141 (Staatsbaan) verbinden met de jaagpaden. De verbinding tussen de Dijkstraat en het jaagpad blijft behouden, zodat fietsers langs deze weg het jaagpad kunnen bereiken. Als het goederenspoor, waarvoor een reservatiezone onder de brug voorzien is, gerealiseerd wordt, wordt het keerpunt in de Dijkstraat verbonden met de trap aan de oostzijde van de gewestweg door middel van een wandelpad.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start der werken is immers pas ten vroegste 2017 voorzien.

Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe brug blijft de verbinding over de N141 (Staatsbaan) beschikbaar over de bestaande brug. Beperkte hinder voor het verkeer door de werkzaamheden valt echter niet uit te sluiten. Tijdens het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de bestaande infrastructuur wordt de verbinding voor het verkeer over de over de N141 (Staatsbaan) voor een beperkte periode onderbroken en omgeleid.

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering, te verwachten hinder en omleidingen.