Brugverhoging in Geel - Stelen

Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de Koning Albertstraat in Geel - Stelen.

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden, openbare weg (Kemeldijk) op de rechteroever en goederenspoor op de linkeroever.

Bij de heraanleg van de Koning Albertstraat wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.

Op de rechteroever wordt de Kemeldijk heraangelegd met een as die plaatselijk in zuidelijke richting wordt verschoven. Het bestaande profiel blijft behouden en ter hoogte van de kruising van de brug wordt een verkeersplateau en versmalling voorzien. Parallel met het Albertkanaal loopt het jaagpad, dat fungeert als dienstpad en als fietspad. De fietspaden langs de Koning Albertstraat worden verbonden met het jaagpad door middel van dubbelrichtingfietspaden over de taluds van de aanloophellingen. De fietspaden kruisen Kemeldijk op het verkeersplateau. Aan de westzijde van de brug komt er een trap met een fietsgoot die het fietspad langs de Koning Albertstraat verbindt met het jaagpad.

Op de linkeroever loopt het goederenspoor parallel met het jaagpad en wordt er geen verbinding voorzien tussen het jaagpad en de Koning Albertstraat. De verbinding met het jaagpad blijft zoals in de bestaande toestand ter hoogte van Stelen.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start van de werken wordt immers ten vroegste in 2017 voorzien.

Het staat echter vast dat de Koning Albertstraat bij de bouw van de brug meerdere maanden onderbroken zal zijn. Voor alle verkeer wordt er een omleiding voorzien via de brug in de N19 (Snelwegstraat)) in Geel en/of via de brug in de N174 (Nieuwe Baan) in Laakdal.

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.