Brugverhoging in Geel - Stelen

Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de N174 (Nieuwe Baan) in Eindhout.

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden en op linkeroever het goederenspoor.

Bij de heraanleg van de N174 (Nieuwe Baan) wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Langs de N174 (Nieuwe Baan) worden vrijliggende fietspaden aangelegd. Aan de westzijde is dit een enkelrichtingsfietspad, aan de oostzijde is dit een dubbelrichtingsfietspad om een vlotte verbinding van fietsroutes toe te laten met minimale oversteekbewegingen.

Op de rechteroever wordt het fietspad langs de N174 (Nieuwe Baan) verbonden met het jaagpad door middel van een dubbelrichtingfietspad parallel aan de Hezemeerloop. Op de linkeroever wordt het fietspad langs de N174 (Nieuwe Baan), verbonden met het jaagpad via de Kanaalweg. De aansluiting tussen de Kanaalweg en het jaagpad wordt uitgevoerd als een dubbelrichting fietspad met overweg over het goederenspoor. Fietsers kunnen  de N174 (Nieuwe Baan) ter hoogte van het kruispunt met Hezemeer veilig oversteken aan een lichtengeregeld kruispunt en ter hoogte van het kruispunt met de N102 (Eindhoutsebaan) aan een lichtengeregeld kruispunt met middengeleider.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start van de werken wordt immers ten vroegste in 2017 voorzien.

Het staat echter vast dat de N174 (Nieuwe Baan) bij de bouw van de brug meerdere maanden onderbroken zal zijn. Er komt een omleiding voor alle verkeer via de brug in de N126 (Kiezel) in Meerhout en/of via de brug in de Koning Albertstraat en/of via de N19 (Snelwegstraat) in Geel

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.