Brugverhoging in Eigenbilzen

Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de Hoefaertweg in Eigenbilzen.

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een hoofdoverspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt, de aanbruggen hebben elk een overspanning van 22,5 m. De hoofdoverspanning van de brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden.

Bij de heraanleg van de Hoefaertweg wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.

Op de linkeroever wordt de Vossenkuilstraat als fietsverbinding tussen het jaagpad en de Hoefaertweg ingericht. De Vossenkuilstraat krijgt aan de noordzijde een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van de kruising van de Hoefaertweg met de Vossenkuilstraat komt er een beveiligde oversteekplaats voor fietsers onder de vorm van een middengeleider.

Op de rechteroever wordt er geen afzonderlijke fietsverbinding tussen de fietspaden langs de Hoefaertweg en het jaagpad voorzien.

Zowel op linker- als op rechteroever worden aan beide zijden van de brug trappen met een fietsgoot voorzien die de fietspaden langs de Hoefaertweg verbinden met de jaagpaden.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start van de werken wordt immers ten vroegste in 2017 voorzien.

Het staat echter vast dat de Hoefaertweg bij de bouw van de brug meerdere maanden onderbroken zal zijn. Voor het gemotoriseerd verkeer (inclusief openbaar vervoer) worden omleidingen voorzien via de N2 en de N77 voor de oost-west relaties en via de N730 en de N78 of de Kompveldstraat voor de kruising van het Albertkanaal.

Tijdens de bouw van de nieuwe brug vervalt de fietsverbinding over de Hoefaertweg. Hier worden de naastgelegen bruggen over het Albertkanaal, die via de jaagpaden bereikbaar zijn, ingeschakeld als omleiding.

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.