Watertruck

Call II Watertruck+ operatoren

Publicatiedatum: 16 september 2016

De raad van bestuur van bvba Watertruck+ heeft beslist om een tweede marktverkenning te starten om extra operators bij het project te betrekken.

Via deze link kunt u de specificaties van deze open oproep, genaamd Call II, terugvinden.

Uiterlijke tijdstip van ontvangst van kandidaturen is 10 oktober 2016 om 10 uur.

Watertruck+ is een innovatief concept voor goederenvervoer dat door middel van kleine duwbakken (zelf-aangedreven of niet- aangedreven) op kleine vaarwegen een regio ontsluit en via grotere vaarwegen de lading in konvooi aan- of afvoert. Het doel van het project Watertruck+ op korte termijn is de bouw van een vloot van 28 duwbakken en 3 duwboten die gebruikt zullen worden tijdens pilootprojecten en de opmaak van een masterplan voor opschaling en gebruik van het watertruck concept in Europa.
 
Watertruck+ wil bijdragen aan:
  • een betere connectiviteit en interoperabiliteit tussen het hoofdwaterwegennet en de kleine waterwegen;
  • een verdere professionalisering en het versterken van de binnenvaartsector als antwoord op het dalend aantal kleine schepen en het gebrek aan bemanning;
  • de vergroening van de binnenvaart;
  • de uitrol van het concept op het TEN- T netwerk en het verhogen van de trafiek op het TEN- T netwerk door dit te verbinden met de kleine waterwegen.

De Vlaamse regering heeft Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart gemachtigd om samen met de vzw Vlaams Instituut voor Mobiliteit een bvba op te richten voor de uitvoering van het project Watertruck+. Samen met private partners zullen zij, met Europese ondersteuning, dit innovatief concept van binnenvaartschip in de markt zetten. Het is de bedoeling om de eerste eenheden midden 2017 in de vaart te nemen.

Bekijk hier een animatiefilmpje van het Watertruck-concept: https://www.youtube.com/watch?v=75St6sC0qTI

Watertruck+ heeft als doel het vrachtvervoer op kleine binnenwateren te stimuleren door de introductie van een nieuw navigatieconcept. Door middel van kleine duwbakken (zelf-aangedreven of niet-aangedreven) kunnen goederen op de kleine vaarwegen worden overvoerd. Die nieuwe vaartuigen zullen nieuwe goederenstromen vervoeren die momenteel niet door de binnenvaart vervoerd worden. Ook op milieuvlak zullen winsten geboekt worden (25 % minder CO²-uitstoot).

W&Z is samen met nv De Scheepvaart en met het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit (VIM) aandeelhouder van Watertruck+. Een eerste belangrijke mijlpaal voor dit project was de oprichting van een vennootschap op 30 maart 2016.  Op termijn (3-5 jaar) is het de bedoeling dat de private partijen die deel uitmaken van het project de aandelen van de publieke partners overnemen en de exploitatie van de vaartuigen voor hun rekening nemen.

Oplossing voor tekort aan kleine schepen
Watertruck+ biedt een concrete mogelijkheid om het afnemende aantal Spitsen en Kempenaars (deels) te compenseren. Uit de studie in het project Watertruck weten we dat Spitsen jaarlijks met ca. 10 % in aantal afnemen en Kempenaars met ca. 6 %. Door de bouw van nieuwe vaartuigen kan een antwoord geboden worden aan het dreigende structurele tekort aan kleine schepen. Met het project Watertruck+ worden niet alleen vaartuigen voorzien, maar wordt ook een concept aangeboden dat bestaat uit samenkoppelen van vaartuigen om het transport tegen een lagere kost te kunnen laten verlopen.

Creatie van nieuwe goederenstromen
Het project gaat over nieuw goederenstromen. Watertruck+ zal dus geen bestaande lading van de binnenvaart afnemen.  Eén van die nieuwe stromen is het vervoer van een grote hoeveelheid grond (ca. 300.000 m³) vanaf Houthulst naar een andere locatie.  Een andere nieuwe goederenstroom is de stroom voor afvalcontainers tussen Beerse en Geel.

Private aandeelhouders
Het is geenszins de bedoeling dat de overheid zelf gaat optreden als binnenvaartrederij. Op dit moment zijn Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), nv De Scheepvaart en VIM de aandeelhouders van de BVBA Watertruck+. De bedoeling is dat private partijen toetreden en op termijn de aandelen van de overheidspartners overnemen. Het zijn deze private partijen die uiteindelijk de vaartuigen zullen exploiteren.