Pleziervaart

De Vlaamse Waterweg nv zorgt ervoor dat mensen volop kunnen genieten van hun favoriete watersport en heel wat watersportverenigingen maken gebruik van onze kanalen. De passagiersvaart en de pleziervaart laten toe om een andere kant van Vlaanderen te ontdekken, met tal van natuurgebieden, recreatiedomeinen, historische steden en pittoreske dorpjes.
Het vaarseizoen voor de pleziervaart loopt van 1 mei tot 30 september. Tijdens die periode worden de sluizen op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal Briegden-Neerharen en de Zuid-Willemsvaart ook op zon- en feestdagen bediend, telkens van 10 tot 18 uur.
 
Alles samen zijn de waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv goed voor 17 jachthavens en 11 passantenplaatsen.
 

Brochure pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen

Waterwegenvignet

Pleziervaartuigen moeten een vaarvergunning hebben als zij zich op de bevaarbare waterwegen gelegen in het Vlaamse gewest begeven. Deze vergunning omvat een identificatiebewijs en een waterwegenvignet en dient jaarlijks te worden hernieuwd.
 

1.    Regelgeving

 • 1.1.    Vaartuigen

De waterwegenvignetten en het bijbehorend identificatiebewijs zijn vanaf 1 januari 2014 van toepassing op vaartuigen die :

          •    geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
          •    groter zijn dan 6 meter en/of sneller varen dan 20 km per uur;
          •    varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.

Het vignet wordt jaarlijks vernieuwd en moet op een duidelijk zichtbare plaats op de achtersteven aan bakboord worden aangebracht ten laatste op 31 maart van dat jaar.

Een schip dat omgebouwd is tot een schip dat onder bovenstaand toepassingsgebied valt (vb. woonboot) dient eveneens een waterwegenvignet te hebben.

 • 1.2.    De prijs van de waterwegenvignetten

De prijs van het waterwegenvignet is weergegeven in de onderstaande tabel en is afhankelijk van de lengte van het vaartuig (over alles gemeten), het varen met grote snelheid en de periode waarin u eventueel wenst te varen.
Pleziervaartuigen die het ganse jaar niet varen, maar wel gelegen zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op een bevaarbare waterwegen, moeten tegen 31 maart 2017 beschikken over een deeltijds vignet (naar keuze).

Vaartuig

Prijs (inclusief 21% BTW)

Lengte

Grote snelheid

Jaarlijkse vignetten:
01/01 tot 31/03 van het daaropvolgende jaar

Deeltijdse vignetten:
Zie datums onderaan de tabel

< 6 m

ja 80 EUR*

40 EUR

> 6 m en < of = 12 m

nee

80 EUR*

40 EUR

 > 6 m en < of = 12 m

ja

165 EUR*

80 EUR

> 12 m

 

165 EUR*

80 EUR

Periodieke vignetten:
01/01 tot 30/06
16/04 tot 15/07
01/05 tot 31/07
16/05 tot 15/08
01/06 tot 31/08
16/06 tot 15/09
01/07 tot 30/09
16/07 tot 15/10
01/08 tot 31/10
16/08 tot 15/11
01/09 tot 31/03 van het daaropvolgende jaar
 

**Er wordt voor de jaarvignetten in 2017 een korting voorzien. Op het jaarvignet van 165 euro wordt een korting van 35 euro toegekend zodat dit vignet in 2017, 130 euro kost; op het jaarvignet van 80 euro wordt een korting van 5 euro toegekend zodat dit vignet in 2017, 75 euro kost.

 • 1.3.    Boete

Vaartuigen die geen geldig vignet dragen, kunnen een boete oplopen die gelijk is aan het dubbele van de prijs van het opgelegde vignet en dienen zich alsnog een vignet aan te schaffen. Bevoegd personeel van De Vlaamse Waterweg nv zal vanaf 1 april 2014 systematische controles uitvoeren zowel op de kunstwerken als op de waterweg.

 • 1.4.    Vrijstellingen

Het varen of meren  op de Beneden-Zeeschelde, de Grensleie,  de Schelde Rijnverbinding en de gemeenschappelijke Maas is vrijgesteld van een waterwegenvignet.

 • 1.5.    Evenementen

Organisatoren van internationale of intergewestelijke evenementen kunnen voor de deelnemende vaartuigen een vrijstelling van het vignet verkrijgen, niet alleen voor de dagen van de evenementen, maar ook voor een periode van maximaal drie dagen voor en/of drie dagen nadien. Voor deze vrijstelling moet men per dag dat wordt  deelgenomen aan het evenement 200 euro (inclusief 21 procent BTW) betalen, ongeacht het aantal deelnemende vaartuigen. De vrijstelling wordt aangevraagd bij de afdeling of het agentschap waaronder de betrokken waterweg ressorteert.

 • 1.6 Buitenlandse pleziervaartuigen

Buitenlandse pleziervaartuigen zijn aan dezelfde reglementering onderworpen. Deze dienen bijgevolg eveneens een waterwegenvignet aan te kopen indien zij varen of meren op de bevaarbare waterwegen in het Vlaamse gewest.


2.  Aankoop van een waterwegenvignet

Het vignet kan aangekocht worden in diverse verkooppunten :

Directie De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt.
Op werkdagen van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur.

Albertkanaal
Sluizen in Genk, Kwaadmechelen, Olen en Wijnegem op het Albertkanaal, aan de sluizencomplexen van zondag om 22 t.e.m. zaterdag om 22 uur.

Kanaal Bocholt-Herentals
Sluis 1 in Lommel.
Sluis 4 in Dessel.
Sluis 10 in Herentals.

Van 16 maart tot 30 september, van maandag t.e.m. vrijdag, van 6 tot 22 uur.
Van 1 oktober tot 15 maart, van maandag t.e.m. vrijdag, van 6 tot 21 uur.
Heel het jaar op zaterdag van 7 tot 15 uur.

Zuid-Willemsvaart
Sluis 18 in Bocholt.

Van 16 maart tot 30 september, van maandag t.e.m. vrijdag, van 6 tot 22 uur.
Van 1 oktober tot 15 maart, van maandag t.e.m. vrijdag, van 6 tot 21 uur.
Heel het jaar op zaterdag van 7 tot 15 uur.

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Sluis 1 in Rijkevorsel.
Sluis 10 in Schoten.

Van 16 maart tot 30 september, van maandag t.e.m. vrijdag, van 6 tot 20 uur.
Van 1 oktober tot 15 maart, van maandag t.e.m. vrijdag, van 8 tot 17 uur.
Heel het jaar op zaterdag van 7 tot 15 uur.
 

Kanaal Briegden-Neerharen
Sluis in Lanaken.

Van 16 maart tot 30 september, van maandag t.e.m. vrijdag, van 6 tot 22 uur.
Van 1 oktober tot 15 maart, van maandag t.e.m. vrijdag, van 6 tot 21 uur.
Heel het jaar op zaterdag van 7 tot 15 uur.


3.    Digitale aanvraag van de waterwegenvignetten

 • 3.1   Individuele aanvragen

De waterrecreant kan het waterwegenvignet ook via digitale weg aanvragen.

Het aanvraagformulier voor de individuele aankoop van een vignet: Aanvraagformulier voor de aankoop van waterwegenvignet


Procedure :

 1. De aanvrager vult het aanvraagdocument volledig in en stuurt het naar exploitatie@vlaamsewaterweg.be
 2. De aanvrager schrijft het correct bedrag voor de aankoop van het waterwegenvignet, en vermeerderd met verzendingskosten van 6,04 EUR (voor het versturen binnen België) of 8,52 EUR (voor versturen naar Nederland),  binnen de 14 dagen over op rekening van De Vlaamse Waterweg nv met de vermelding van “waterwegenvignet + naam van de aanvrager”:

  De Vlaamse Waterweg nv
  Havenstraat 44
  3500 Hasselt
  IBAN: BE70.3751.1171.9225
  ING België
  BIC: BBRUBEBB
 3. Na ontvangst van de betaling zal het waterwegenvignet en de factuur worden opgestuurd naar de aanvrager.
  De aanvraag zal worden geannuleerd indien geen betaling binnen de 14 dagen werd ontvangen.
  De Vlaamse Waterweg nv is niet verantwoordelijk voor verlies en schade n.a.v. de verzending.
  Het aangekochte waterwegenvignet wordt niet omgeruild of teruggenomen.
 • 3.2    Groepsaanvragen

Ook watersportclubs kunnen de vignetten voor hun leden via digitale weg aanvragen.
Het aanvraagformulier (met bijlage) voor een dergelijke groepsaankoop van waterwegenvignetten:

Aanvraagformulier groepsaankoop waterwegenvignetten
Bijlage Formulieren groepsaankoop

Procedure :

 1. De aanvrager vult het aanvraagdocument volledig in en stuurt het door naar exploitatie@vlaamsewaterweg.be
 2. De aanvrager schrijft het correct bedrag voor de aankoop van de waterwegenvignetten binnen de 14 dagen  over op onderstaande rekening van De Vlaamse Waterweg nv met de vermelding van “waterwegenvignet + naam van de aanvrager”:

  De Vlaamse Waterweg nv
  Havenstraat 44
  3500 Hasselt
  IBAN: BE70.3751.1171.9225
  ING België
  BIC: BBRUBEBB
 3. Na ontvangst van de betaling kunnen de waterwegenvignetten afgehaald worden op het afhaalpunt dat opgegeven werd in het aanvraagdocument. De aanvraag zal worden geannuleerd indien geen betaling binnen de 14 dagen werd ontvangen. De aangekochte waterwegenvignetten kunnen niet worden omgeruild of teruggenomen.