Beleidsvisie Recreatie

De waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Zeekanaal NV hebben gezamenlijk een visiedocument 'Recreatie op het water' opgesteld.
Het document vormt voor ons het gemeenschappelijke kader waarbinnen wij recreatie op onze waterwegen verder willen zien en laten ontwikkelen.
Het zal ook de basis vormen voor overleg en samenwerking wat betreft recreatie op het water met andere overheden, organisaties en stakeholders. 

Je kan de beleidsvisie en de bijlage raadplegen en downloaden via de volgende links:
Beleidsvisie Recreatie op het water en bijlage