Steunmaatregel hermotorisatie

Vlaamse steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen
Ter vergroening van de binnenvaart

Doel van de steunmaatregel

De grote vervoerscapaciteit per schip maakt van de  binnenvaart de milieuvriendelijkste transportmodus. Toch vindt verduurzaming en vergroening hier langzamer plaats dan bij andere vervoersmodi. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de lange levensduur van binnenvaartschepen en hun oude motoren.

Om erover te waken dat de binnenvaart zijn voorsprong inzake milieuvriendelijkheid kan bewaren, hebben Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart een steunmaatregelen uitgewerkt die de vergroening van kleine binnenvaartschepen stimuleert.
 

Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor steun binnen de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen dient aan volgende vereisten  te worden voldaan:
  • je bent een binnenvaartondernemer;
  • je schip waarvoor u steun aanvraagt wordt beroepsmatig gebruikt;
  • je schip waarvoor u steun aanvraagt, is geschikt voor het varen op waterwegen kleiner dan CEMT klasse IV;
  • je schip heeft geen steun genoten onder het impulsprogramma emissiearme motoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, nv De Scheepvaart of Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

Wat komt in aanmerking voor subsidie?

De subsidie kan aangevraagd worden voor de hermotorsiatie van het binnenvaartschip. Hieronder wordt verstaan:
  • de aankoop van de nieuwe motor;
  • de plaatsingskost van de nieuwe motor.

De nieuwe motor behoort tot de vaste structuur en/of vaste uitrusting van het motorschip en verbetert de ecologische prestaties. 

Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart zijn bereid om 50% van de totale investeringskost te subsidiëren. Deze steun kan maximaal oplopen tot 50.000 euro per schip. De steun zal enkel uitbetaald worden na het voorleggen van de betaalde facturen.

Enkel de investeringskosten voor zover de uitgaven verworven zijn tegen marktvoorwaarden van derden waarin de aanvrager geen directe of zijdelingse zeggenschap uitoefent, komen in aanmerking voor de subsidie.

De steunmaatregel valt onder de de-minimisregelgeving van de Europese Unie. Elke begunstigde kan volgens de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie maximaal 200.000 euro over een periode van 3 jaar ontvangen. 

Hoe dien ik een aanvraag in?

Door  het ingevulde aanvraagformulier terug te bezorgen aan nv De Scheepvaart, t.a.v. Koen Maeghe tot en met 30 september 2017. Wij vragen je om onderstaande handleiding grondig door te lezen en om vervolgens het aanvraagformulier met bijhorende de minimisverklaring ingevuld en ondertekend te versturen aan onze contactpersoon.

Aanvraagformulier  (met ondertekende  de minimisverklaring)
 

Je contactpersoon

Contact: Koen Maeghe
Adres: nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Telefoon: +32 11 29 84 00

Belangrijke data

1 oktober 2016: Lancering steunmaatregel palletvervoer via de binnenvaart.