Melden van schadegevallen

Als een schipper binnen het werkingsgebied van nv De Scheepvaart averij of schade oploopt waarvoor hij nv De Scheepvaart verantwoordelijk acht, dan moet volgende werkwijze worden gevolgd:

  • de schipper verwittigt onmiddellijk het RIS-centrum op het gratis telefoonnummer 0800 30 440 of via het nummer 011 29 84 00.
    Het RIS-centrum is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar.
  • de schipper mag eveneens een e-mail sturen naar:
    ris.hasselt@descheepvaart.be

Nadat een schipper een averij of schade heeft gemeld zal nv De Scheepvaart een onderzoek instellen.

Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van een verklaring van de schipper, het verzamelen van de nodige inlichtingen, het doen van vaststellingen over de aard, de oorzaak en de omvang van de schade. Als het onderzoek het vereist kan het vaartuig worden opgehouden. Uiteraard wordt van de schipper volledige medewerking verwacht bij dit onderzoek.

Schadegevallen die niet worden ingediend volgens de bovenvermelde procedure kunnen geweigerd worden.

Als een schipper schade toebrengt aan de kanaalinfrastructuur of kanaalaanhorigheden is hij verplicht om deze schade onmiddellijk te melden aan het RIS-centrum. Ook in dat geval zal nv De Scheepvaart een onderzoek instellen, om de aard en omvang van de schade te kunnen vaststellen.