Vergunningsaanvragen

Vergunningsaanvraag voor privatief gebruik van openbaar domein
Met dit formulier dien je een aanvraag in om openbaar domein voor privatieve doeleinden te gebruiken. Met privatief wordt bedoeld dat je het openbaar domein exclusief voor jezelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren, activiteiten te organiseren of constructies te plaatsen, wijzigen of verplaatsen. De aanvraag heeft betrekking op het privatieve gebruik van wegen, waterwegen en dijken.
Stuur deze aanvraag minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar de nv De Scheepvaart.

Vergunningsaanvraag voor een watervang
Met dit formulier dien je een aanvraag in voor het capteren van water uit de in het Vlaamse Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens.

Het formulier lever je samen met de nodige bijlagen in drievoud af.
In de bijlage moet een overzichtelijk plan zitten, opgemaakt op een voldoende grote schaal, met aanduiding van de locatie van de watervang, eventueel de waterlozing en de onderscheiden debietmetings- of tijdopnamesystemen.
Ook de ontwerpplannen of in geval van bestaande installaties, de uitvoeringsplannen van de constructie van de watervang en eventueel waterlozing voeg je bij het formulier.