Symposium

Het Albertkanaal heeft Europese ambities!

Op maandag 25 juni 2012 organiseerde nv De Scheepvaart in Antwerpen een symposium over de
Europese ambities van het Albertkanaal. Samen met enkele belangrijke partners belichten we de
uitdagingen waarvoor de binnenvaart staat. Als het Albertkanaal in de toekomst een vooraanstaande
rol wil blijven spelen op het gebied van vervoer en mobiliteit, dan dringen een aantal noodzakelijke
maatregelen zich op.

Vlaams minister Hilde Crevits voert al geruime tijd, samen met de Vlaams Regering, een stimulerend beleid voor de binnenvaart in Vlaanderen. Ook Europa kiest resoluut voor multimodale logistiek, en rekent daarvoor op een groeiend marktaandeel van de binnenvaart. Onze waterwegen eisen terecht een hoofdrol op in dit verhaal. Want naast betrouwbaar en veilig, zijn ze kostenefficiënt en innovatief. Binnenvaart wordt daarom steeds aantrekkelijker voor de logistieke keten.

De belangrijkste waterweg van ons land is ontegensprekelijk het Albertkanaal. Ook in het Europese hoofdvaarwegennet is het Albertkanaal niet meer weg te denken. De voorbije twintig jaar werd bijna een verdubbeling van de trafiek genoteerd op dit kanaal. Getuige hiervan zijn ook de recordcijfers in 2011: meer dan 40 miljoen ton goederen en 400.000 containers (TEU).

Verschillende studie wijzen er op dat deze trend zich ook de volgende jaren zal doorzetten. Deze evolutie plaatst ons voor enkele boeiende uitdagingen, met een onmiskenbare impact op de mobiliteit in Vlaanderen. nv De Scheepvaart is ervan overtuigd dat de trafiekcijfers op het Albertkanaal in 2025 kunnen toenemen tot 75 miljoen ton trafiek en 1 miljoen containers.

Het Albertkanaal kan deze toename van de trafiek aan mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden, zoals de verhoging van alle bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarthoogte van 9,10 meter, de Europese norm voor het hoofdvaarwegennet en de verbreding van het kanaalpand Wijnegem-Antwerpen. Daarnaast moet worden gewerkt aan de toename van de sluiscapaciteit en de installatie van pompen op alles sluizencomplexen van het Albertkanaal.

Vlaamse minister Hilde Crevits wil de bruggen over het Albertkanaal sneller omhoog
Tijdens het symposium verklaarde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits  er voorstander van te zijn om de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal versneld uit te voeren. Streefdoel wordt 2020. Om de werken versneld te kunnen uitvoeren wordt gedacht aan alternatieve financiering. nv De Scheepvaart voert hierover gesprekken met de Participatiemaatschappij Vlaanderen. De financiering zou slaan op 16 bruggen die volledig moeten worden herbouwd. De herbouw of de aanpassing van de andere bruggen kan met de jaarlijks voorziene  investeringskredieten worden gerealiseerd.

Prijs ‘nv De Scheepvaart’ uitgereikt aan producent van bouwmaterialen Wienerberger door Minister President Kris Peeters
Op het einden van het symposium overhandigde Vlaams minister-president Kris Peeters ‘De prijs van nv De Scheepvaart’ aan de producent en verdeler van bouwmaterialen Wienerberger, met hoofdzetel
in Kortrijk . Deze prijs wordt toegekend aan een persoon, een bedrijf, een organisatie of een dienst die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van de binnenvaart in Vlaanderen. De prijs heeft dus uitdrukkelijk de bedoeling om goede praktijken in de kijker te plaatsen, en de inspanningen van de laureaat te ondersteunen.
Het bedrijf Wienerberger heeft er zeer bewust voor gekozen om goederen te vervoeren via de binnenvaart. Het bedrijf ligt ook mee aan de basis van de invoering van het palletvervoer via de binnenvaart. De overschakeling naar de binnenvaart vergde de inzet van extra mankracht en middelen. Wienerberger heeft geïnvesteerd om de modal shift te kunnen maken en bouwt nu ook een nieuwe kaaimuur. Daarnaast is het bedrijf ook één van de initiatiefnemers van ‘Build over Water’ waarbij producenten van bouwmaterialen worden aangemoedigd om ook via het water te vervoeren.

Programma
Het programma omvat eveneens de toespraken van de heren Willy Claes en Erik Portugaels, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart, alsook de PowerPoint-presentaties van de heer Eddy Bruyninckx, voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, en mevrouw professor doctor Cathy Macharis.
De filmpjes en foto's kan je onder Multimedia terugvinden.

Voor meer informatie:
p.palmans@descheepvaart.be – 0497 59 33 09
w.vandeurzen@descheepvaart.be – 0495 28 45 68